Jyrkänteen reuna

Kallion ja lehdon rajan muodostaa tässä kohdassa 1–2 metriä korkea jyrkänteen reuna, joka on kalliopalmikkosammalen (Hypnum cupressiforme) peitossa. Yllä olevalla kalliolla kasvaa eri saniaisia (Pteridophyta) ja komeita metsäalvejuuren, kivikkoalvejuuren ja kallioimarteen (Polypodium vulgare) kantoja.

Kallion ja puiston välinen maaperä on hiekkapitoinen, kuiva ja erittäin varjoisa. Vain muutamat matalat kasvit viihtyvät tällaisessa ympäristössä. Täällä kasvaa lähinnä kieloa (Convallaria majalis) ja jonkin verran karvamansikkaa sekä metsäalvejuurta. Valtaosa pinnasta on karikkeen, eli osittain hajonneiden kasvin osien ja muun orgaanisen materiaalin peitossa.

Kallion reuna-alueella on valoa rakastavia tammia ja mäntyjä, jotka ovat aikaisemmin kärsineet siitä, että alueella on ajoittain ollut tiheä vaahtera- (Acer platanoides) ja pihlajakasvusto (Sorbus aucuparia). Täällä kasvaa myös kallionreunoille tyypillisiä metsälehmuksia (Tilia cordata). Pähkinäpensaskannat ovat harvoja.