Kun laiduneläimet katosivat

Vanha kuusi (nro 70) on alun pitäen kasvanut avoimella hakamaalla ja sillä on tuuhea latva ja paksut oksat.
Täällä on suuria mäntyjä, joilla on paksut oksat. Eläimet ovat vahingoittaneet erään männyn (nro 68) latvaa sen ollessa nuori, ehkä noin 200 vuotta sitten. Sivuoksista on sen jälkeen kasvanut uusia latvoja.

Laiduneläinten kadottua Wohlsista hakamaat ovat vähitellen palautuneet lehtometsiksi. Lehtokasvillisuus on estänyt kuusen ja männyn leviämisen. Pienet kuusentaimet tukehtuvat helposti lehdon rehevän aluskasvillisuuden ja pudonneiden lehtien alla. Mänty tarvitsee paljon valoa ja hakamaiden matalat männyt ovat kuivuneet nopeakasvuisen lehtimetsän varjossa. Kuiva mänty tarjoaa pitkäksi aikaa elinympäristön monille hyönteisille.

Tila käytti hiekanottopaikkaa aiemmin teiden rakennusta ja ylläpitoa varten. Nyt maa on jälleen täysin luonnon hallussa.