Kuolleen kuusen hotelli

Pystyssä olevassa kuollessa kuusessa (nro 117) on kirjanpainajan (Ips sp.) ja kuusijäärän aiheuttamia vaurioita (Tetropium sp.). Kuusijäärä vahingoittaa vain kuusia.
Kuusi kaatuu vähitellen, kun kantokääpä ja juurikääpä heikentävät sitä.