Kuusijäärän ja tikan koti

Iso kaatunut kuusi (Picea abies), jossa on kuusijäärän aiheuttamia vaurioita ja tikan tekemiä kuoppia:
Juurikääpä (Hetrobasidion sp.) ja kantokääpä (Fomitopsis pinicola) ovat hyökänneet kaatuneen kuusen kimppuun. Juurikääpä leviää ilmateitse kulkeutuvien itiöiden kautta. Ne tartuttavat kuusen, jos sen rungossa tai juurissa on tuoreita vaurioita. Juurikäävän vaikutuksesta puuaines lahoaa ja kuusi kaatuu vähitellen. Tämän jälkeen kirjanpainaja (Ips typographus) hyökkää puuhun, joka kuolee.++
Kuusen takana on kosteikko, jossa on oja. Takana olevassa kuusessa on helmipöllön pönttö.