Vaunuvajaa on alun perin käytetty nimen paljastamaan tarkoitukseen: siellä on säilytetty kartanossa tarvittuja vaunuja ja kärryjä. 1940-luvulta 1970-luvun puoliväliin vaunuliiterin vintti toimi kuivatun viljan varastona, kun taas sen alla oleva tila, joka pitkään oli avointa tilaa ilman ovia, käytettiin traktoreiden, kärryjen ja autojen tallina.

Vaunuvaja kuuluu optiosopimuksen kattamiin rakennuksiin, joihin säätiöllä on etuosto-oikeus. Liiterin yläkertaan on mahdollista sijoittaa Wohlsin museon kokoelmiin kuuluvat tilalla käytetyt vanhat työkalut.