Helsingin yliopiston vuonna 2009 tekemän arkeologisen kartoituksen mukaan alueella oleva erittäin vanha, mahdollisesti 1700-luvulta peräisin oleva kivikellari sijaitsee keskellä Volsin kylän alkuperäistä keskustaa. Kylän juuret ulottuvat kivikaudelle saakka.

Kellaria ei selvästikään ole käytetty sitten 1950-luvun. Lisävahinkojen välttämiseksi peruskorjaus on tehtävä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kunnostus käynnistettiin kesällä 2014, jolloin holvattu graniittikatto suojattiin romahtamiselta. Kaikki katolla ja sen vieressä kasvavat puut kaadettiin ja kannot poistettiin. Kellarin katolle levitettiin kerros hevosenlantaa, joka seuraavien 2-3 vuoden aikana saa kaikki katolle jääneet juuret maatumaan.

Kun maakerros on hajonnut, orgaaninen massa poistetaan varovasti ja kellarin katolle asennetaan vedenpitävä betoniittimatto. Tämän jälkeen maakerros ja sopivat kasvit saavat peittää kummun luonnollisesti ilman, että kosteus vahingoittaa kattoholvia.

Kun katto on kunnossa, voi tilojen kunnostus alkaa. Tällä hetkellä lattia on täynnä viidenkymmenen vuoden aikana kertynyttä roskaa ja todennäköisesti siellä on myös suuri määrä maata ja multaa.

Kun kellarin keskeiset rakenteet on saatu kuntoon ja kunnostusmahdollisuudet kartoitettu, voidaan rakennuksen tulevasta käytöstä tehdä päätöksiä.