Kunnan omistuskauden alussa todennäköisesti rakennettu sauna purettiin 1960-luvun lopussa. Se palveli 1950-luvulle saakka pyykkitupana, senkin jälkeen kun hoitolaitos rakennettiin 1928. Tämän lisäksi rakennus toimi tilan työläisten ja potilaiden saunana purkamiseensa saakka.

Saunan graniittilohkareista rakennetut perustukset ovat kooltaan noin 7×9 metriä.

Vuodelta 1847 peräisin olevaan maanmittauskarttaan merkitty sauna oli lähempänä rantakaistaleen itäreunan kivisiltaa.

Kivisillan rauniot voi erottaa rantavedessä.

Vuodelta 1847 peräisin olevien piirustusten perusteella silta oli noin 20 metriä pitkä.

Vanhan saunan tienoilla on lähde, jota kunnan vesilaitoksen paikallinen pumppaamo käyttää. Pumppaamo sijaitsee noin 20 metrin päässä saunan perustuksista.

Alueen toimintaa ajatellen olisi luontevaa rakentaa uudelleen ilmeisestikin 1850-luvun puolivälissä alun perin rakennettu saunatila, josta on ollut pääsy rantavedessä edelleen näkyvälle kivisillalle. 
Saunominen on suomalaisessa yritysmaailmassa yleinen perinne erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Saunan puute on tilausravintolalle haitaksi, kun kilpaillaan houkuttelevimmista tilaisuuksista.