Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Wohlsgård Ab:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Wohls Gård Ab
  Osoite: Volsintie 605 B,02400 Kirkkonummi.
  Y-tunnus: 2281081-3
  Puhelinnumero: 050 358 9582
  Sähköposti: hakan.nasman@wohlsgard.fi
  Kotisivut: www.wohlsgard.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Håkan Näsman, toiminnanjohtaja.
  Wohls Gård Ab
  Sähköposti: hakan.nasman@wohlsgard.fi
  Puhelinnumero: 050 358 9582

 3. Rekisterin nimi

  Wohlsgård:in asiakas- ja yritysrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Wohls Gård:in asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, laskutukseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Wohls Gård:in viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Asiakashenkilöistä ja yrityksistä henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
  –         Nimi
  –         Osoite
  –         Yrityksen Y-tunnus
  –         Toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
  –         Sähköpostiosoite
  –         Puhelinnumero
  –         Asuinkunta ja maa
  –         Äidinkieli
  –         Sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
  –         Yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, verkkolaskutunnus)
  –         Palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
  –         Kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
  –         Tuotetut ja tarjotut palvelut
  –         Asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
  –         Osallistuminen Wohls Gård Ab:n tilaisuuksiin
  –         Asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista
  –         Sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)

 6.  Säännön-mukaiset lähteet

  Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Wohls Gård Ab:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa.

  Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Wohls Gård Ab:n markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.

  Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten  tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
  Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9.  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä xzy sekä xzy, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Wohls Gård Ab:n henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Wohls Gård Ab:n henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Wohls Gård Ab:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on:

  1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
  2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
  3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
  4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
  8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella  ”Wohls Gård Ab:n henkilötietorekisteri,”osoitteeseen: hakan.nasman@wohlsgard.fi tai postitse osoitteeseen: Håkan Näsman, Volsintie 605 B,02400 Kirkkonummi.