1. Taustaa

Wohlsin puiston historia ulottuu ainakin 170 vuoden taakse. Viimeiset 50 vuotta ovat johtaneet siihen, että vain puiston suuret puut ja kivimuurit muistuttavat sen historiallisesta arvosta. Maanmittauskartta vuodelta 1847 osoittaa selvästi, että tuolloin paikalla oli noin kahden hehtaarin laajuinen muotopuisto puistokäytävineen ja istutuksineen.

Yli 200-vuotiaan päärakennuksen kunnostuksen yhteydessä tilalle johtava ajotie ja rakennuksen ympäristö palautettiin alkuperäiseen asuunsa. Puiston kunnostuksen alkuvaiheissa perustettiin puutarhayhdistys, joka yhteistyössä Wohls Gård Ab:n kanssa tukee uudelleenrakennusta. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua koulutustilaisuuksiin sekä ainutlaatuisten historiallisten puistoistutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

2. Visiot

Wohlsin puiston kunnostus, hoito ja huomaavainen käyttö tarjoavat mahdollisuuden puiston ja sen ympäristön kulttuurihistoriallisten ja luonnonmukaisten arvojen syvälliseen kokemiseen ja elämyksiin.

Motto: “Koe Wohlsin puiston kulttuurihistoriallinen arvo”

3. Puutarhaprojekti 2015

– Puunhoitajan suositusten toteuttaminen puiston puuston hoidossa.

– Noin 50 marjapensaan istuttaminen puiston poikittaisten käytävien varrelle.

– Hedelmäpuutarhan istuttaminen puutarhayhdistyksen vuonna 2014 laatimien suunnitelmien mukaisesti.

– Yhdistyksen suunnittelemien opasteiden toteuttaminen alueella.

– Pähkinäpolun kunnostus puiston pitkällä itälaidalla.

– Kasvihuoneen ja pienempien työkaluvarastojen suunnittelu.

– Keittiöpuutarhan aitaaminen jatkuu. Työstä toteutettiin vain puolet vuonna 2014.

4. Vuonna 2014 toteutetut hankkeet

–     Suunnittelutyö

Puutarhayhdistys WGT valmisteli omaksi alueekseen erotetun keittiöpuutarhan (noin 1000 m2 aidattuna 1,8 metrin korkuisella aidalla) suunnitelmat, suunnitelman marja- ja hedelmäpuutarhan istuttamisesta tulevaan muotopuutarhaan sekä suunnitelman alueen kiinnostavien kohteiden ja reittien kattavista opasteista.

–     Noin 7000 m2:n nurmikon istuttaminen puistoon

Talven ja kevään aikana alue raivattiin sinne kuulumattomista puista. Kannot poistettiin ja maaperä tasoitettiin ja käsiteltiin jyrsimellä. Asennettiin kastelujärjestelmä, joka ottaa vetensä Humaljärvestä ja pumppaa sen koko alueen kattavaan verkostoon. Toukokuussa kylvettiin ruoho. Nurmikon ensimmäinen ruoholeikkuu tehtiin kesäkuun alussa.

– 40 uuden omenapuun istuttaminen puiston keskikäytävälle

Keväällä 2012 arviolta 150-vuotiaasta kaneliomenapuusta otettiin noin 20 pistokasta. Curt Lönnberg huolehti pistokkaiden varttamisesta ja juurruttamisesta Gammelgårdiin. 10 tainta oli valmiita istuttamista varten keväällä 2014. Täydentävistä omenapuun taimista 5 kpl oli lajiketta Ananas Kanel, 2 kpl Melbaa, 2 kpl Laviaa, 2 kpl Röd Astrakan -lajiketta, 1 Suislepper, 2 kpl Pohjolan Ruusua, 1 Oranie, 4 kpl Bergiusta, 6 kpl Transparent Blance -lajiketta ja 5 kpl Loboa.

–     Keittiöpuutarhan kehittäminen

Puutarhan itärajalle tehtiin oja ja koko kasvimaan ympärille asennettiin metallitolpat 2,5 metrin etäisyydelle toisistaan. Järvenpuoleiselle lyhyelle sivulle tehtiin leveä portti, jonka kautta alueelle voi ajaa traktorilla. Vastakkaiselle, päärakennuksen puoleiselle sivulle tehtiin portti, joka riittää ruohonleikkurille.

Vuonna 2013 perustetulle yrttimaalle istutettiin vielä kaksi samanlaista penkkiä. Sinne perustettiin komposti ja käytäville levitettiin haketta. Kasvimaan muille alueille kylvettiin ruohoa.

– Portaiden ja syreenivilpolan rakentaminen kivimuurin alapuolelle

1930-luvulta peräisin olevien muistiinpanojen ja alueelta löytyneiden syreenipensaiden jäänteiden perusteella rakennettiin vilpola, jota ympäröivät syreenipensaat. Terassin kiviportaiden pieleen istutettiin ruusupensaita ja vilpolan ja puiston väliseen rinteeseen rakennettiin ojan yli johtavat puuportaat.