Lato sijaitsee alueen lounaiskulmassa tammimetsän laitamilla luonnonkauniin niityn reunassa. Alue rajoittuu vuonna 1975 perustettuun luonnonsuojelualueeseen (YSA 011710/2201). Lato on todennäköisesti rakennettu laudoista 1930-luvulla ennen sotaa ja sieltä johtaa komea ajosilta tammimetsän mäkeä kohti. Rakennus korvasi vanhemman vuoden 1847 kartassa esiintyvän ladon, joka sijaitsi loitompana idässä niitynreunan suunnassa.

Lato aiotaan ottaa tilausravintolan ohjelmakäyttöön. Kesäisin siellä voi järjestää perinteisiä kesäjuhlia latotansseineen ja musiikkiesityksineen. Kyseisiä juhlia koskevat turvallisuusmääräykset asettavat toiminnalle rajoituksensa.