Harmaakivimuuratun kivinavetan pohjakerros on pinta-alaltaan 400 m2. Maidontuotannon tarpeisiin alakerrassa on ollut kylmähuone maidolle ja vaunuvajan takana jääkimpale. Lantakuljetukset hoidettiin navetan ja viereisen lantalan välillä ilmassa kulkevalla kuljetushihnalla.

Aikojen kuluessa rakennuksessa on muurattu ja purettu väliseiniä kulloisenkin käytön mukaan. Kun maidontuotanto loppui 1970-luvun puolivälissä, rakennus otettiin varastokäyttöön ja sitä käytettiin koulukalusteiden korjausverstaana.

Kivinavetta kuuluu kunnan omistamiin rakennuksiin, mutta sisältyy nk. optiosopimukseen, jonka rakennuksiin säätiöllä on etuosto-oikeus.

Rakennusta voitaisiin käyttää täydentämään päärakennuksen tiloja käsityöläisten tiloina sekä myynti-, kokous- ja kahvilatiloina.