Asunto on todennäköisesti rakennettu kunnan omistajakauden alussa. Vuoteen 1928 se oli nimensä mukaisesti kartanon inspehtoorin asunto. Kun päärakennuksen käyttö muuttui vuonna 1928, silloinen inspehtoori Lindfors muutti vastakunnostettuun päärakennukseen. Vuoden 1928 jälkeen rakennus on toiminut työläisasuntoina ja myöhemmin myös osana kunnan vuokra-asuntoja (3 huoneistoa).

Inspehtoorin asunto kuuluu nk. optiosopimuksen kattamiin rakennuksiin, joihin säätiöllä on etuosto-oikeus. Se tarjoaa käsityöläisille tai muille Wohlsin kartanossa työskenteleville mahdollisuuden asua alueella.