Vagnslidret

Vagnslidret har ursprungligen använts precis som namnet anger för förvaring av alla de olika vagnar och kärror som gården behövde. Sedan 1940-talet och fram till mitten av 1970-talet användes vagnslidrets vind som förvaringsplats för torkad säd medan utrymmet under, som länge var öppna utrymmen utan dörrar, användes för traktorer, kärror och bilar.

Vagnslidret ingår i de byggnader som omfattas av det sk optionsavtalet dvs med förköpsrätt för stiftelsen.
Lidrets övre våning kunde inrymma ett Wohls museum med gamla verktyg som förr användes på gården.