Stenmagasinet

Stenmagasinet har ursprungligen varit ett sädesmagasin och är därför byggt med skydd mot gnagare och fåglar. Ytterskalet av granit har på insidan beklätts med rödtegel upp till ca 3 m och resten av rundstock. Golven nere var tidigare av plankor men ersattes vid en renovering 2014 med det tegelgolv som troligen varit det urprungliga.

I samband med renoveringen installerades belysning och golvvärme i byggnaden och alla väggar utom en rappades för att täcka sprickor i tegelväggarna. Trappor och räcken reparerades och byggnaden godkändes av myndigheterna för att kunna användas som stämningsfull samlingsplats för 45 personer. Byggnadens ytterskal inklusive dörr, luckor och ljuslyktan på toppen har renoverats 2013. Närområdet runt byggnaden har grundvatten- och regnvattendränerats

Stenmagasinet kan används t.ex. för mindre sammankomster, konserter och konstutställningar.