Stenladugården

Stenladugården är en gråstensmurad byggnad med ca 400m2 bottenplan. Nedre våningen har varit utrustat för mjölkproduktion med kallrum för mjölken och med isstack bakom vagnslidret. Gödseltransporten sköttes med en hängbana mellan ladugården och den intilliggande gödselstaden.

Under tidens gång har mellanväggar murats och rivits i byggnaden beroende på hur den använts. Efter att mjölkproduktionen upphörde i mitten av 1970-talet togs byggnaden i användning som lager och reparationsverkstad för skolmöbler.
Stenladugården ingår i de byggnader som ägs av kommunen men omfattas av det sk optionsavtalet dvs med förköpsrätt för stiftelsen. 
Byggnaden kunde med fördel användas som ett komplement till huvudbyggnaden med utrymmen för hantverkare och försäljnings-, mötes- och caféutrymmen.