Smedjan

Byggnaden har troligen inte använts som smedja efter kriget. Då arrendatorn på 1960-talet köpte skördetröska till gården gjordes en stor dörr på östra gaveln så att tröskan kunde förvaras där.
Den murade eldstaden torde gå att använda för en smedja sommartid.

Smedjan ingår i de byggnader som omfattas av det sk optionsavtalet dvs med förköpsrätt för stiftelsen.

Byggnaden kunde restaureras för att ge plats åt en hantverkare