Stockrian användes som torkria med en enorm eldstad (5-6m3) som värmekälla fram till kriget 1940. I vinkel med rians södra gavel fanns tidigare en lada, som föll under en snörik vinter i slutet av 1970-talet. Detta förklarar varför gaveln mot sjön saknar stockvägg. Väggen har lappats ihop av bräder. Stockrian saknar fönster, men har små (20x30cm) hål i stockvarven som ursprungligen var avsedda för att släppa ut röken och den fuktiga luften vid torkningen. Golvet i byggnaden är intakta liksom väggar och tak men ett stort antal bjälkar mellan väggarna, som troligen fungerat som hyllor för sädeskärvarna, har kapats bort. Sommaren 2014 riktades stockväggarna och ett antal skadade stockar byttes ut. Det sydvästra hörnet fick ett nytt underlag. Ladan målades med röd linoljefärg och omgivningen rödjades.

Rian planeras bli en del av beställningsrestaurangens utrymmen. Miljön lämpar sig för enklare stämningsfulla tillställningar där kravet på klädsel inte är besvärande och de sotiga stockarna ger festen en stämmningsfull inramning. Närheten till den vackra omgivningen med utsikt över sjön ger sammankomstens prägel.