Parken

 1. Bakgrund

  Wohlsparken har en minst 170 år lång historia. De senaste 50 åren har inneburit att enbart de stora parkträden och stenmurarna längre påminner om parkens historiska värde. En lantmäterikarta från 1847 visar tydligt, att det på platsen funnits en ca 2 ha stor formpark med parkgångar och planteringar.

  I samband med renoveringen av den över 200 år gamla karaktärsbyggnaden återställdes uppfarten mot gården och ett område runt byggnaden. Vid starten av parkrenoveringen bildades en trädgårdsförening som samarbetar med Wohls Gård Ab i syfte att stöda återuppbyggnaden samtidigt som medlemmarna i föreningen får delta i skolningstillfällen, planering och anläggning av en unik historisk parkanläggning.

 2. Visioner

  Wohlsparken skall genom renovering, vård och hänsynsfull användning ge möjlighet till fördjupad insikt och upplevelse av parkens och omgivningens kulturhistoriska och naturmässiga värden.

  Motto: ”Upplev Wohlsparkens kulturhistoriska värden” 

 3. Trädgårdsprojekt 2015

  • ?Verkställande av arboristens rekommendationer för vård av parkträden.
  • Plantering av ca 50 bärbuskar längs tvärgångarna i parken.
  • Plantering av fruktträdgård enligt trädgårdsföreningens planer från 2014.
  • Verkställande av föreningens planer för skyltning av området.
  • Renovering av hasselgången längs med parkens östra långsida.
  • Planering av växthus och mindre verktygsförråd.
  • Ingärdandet av köksträdgården fortsätter. Endast hälften av arbetet förverkligades 2014.
 4. Förverkligade projekt 2014 

 • ?Planeringsarbete

Trädgårdsföreningen WGT utarbetade planer för ett avdelat område för köksträdgården (ca 1000m2 ingärdat med 1,8m staket), plan för anläggning av bär och fruktträdgård i den blivande formträdgården samt plan för täckande skyltning av intressanta platser och rutter i området.

 • Anläggning av ca 7000m2 gräsmatta i parken

Under vintern och våren röjdes området fritt från obehöriga träd. Stubbarna avlägsnades och marken utjämndes, sladdades och frästes. Det anlades ett bevattningssystem som tar vatten från Humaljärvi och pumpar upp det i ett nätverk som täcker hela området. I maj såddes gräs. Första gräsklippningen av den nya gräsmattan företogs i början av juni.

 • Plantering av 40 nya äppelträd längs parkens mittgång

Våren 2012 togs ca 20 sticklingar av ett uppskattningsvis 150 år gammalt kaneläppelträd. Sticklingarna ympades av skolades av Curt Lönnberg i Gammelgård. 10 av plantorna var klara för utplantering våren 2014. Som kompletterande äppelträdplantor användes 5 st Ananas Kanel , 2 st Melba, 2 st Lavia, 2 st Röd Astrakan, 1 st Suislepper , 2 st Pohjolan Ruusu, 1 st Oranie,4 st Bergius, 6 st Transparent Blanche och 5 st Lobo.

 • Utveckling av köksträdgården.

Trädgårdens östra gränsdike anlades och metallstolpar pålades med ca 2,5 m avstånd runt hela köksträdgården. I kortsidan mot sjön gjordes en bred port som gör det möjligt att köra in i området med traktorer och i motsatta kortsidan mot huvudbyggnaden gjordes en port som räcker för gräsklipparen.

Som fortsättning på den 2013 anlagda kryddbänken anlades och planterades ytterligare 2 likadana bänkar. Det anlades en kompost och gångar med flis och resten av köksträdgården såddes med gräs.

 • Anläggning av trappa och syrenberså nedanför stenmuren.

På basen av en minnesanteckning från 1930-talet och rester av syrenbuskar på området anlades en berså inramad av syrenbuskar. Vid terrassens stentrappa planterades rosenbuskar och i slutningen mellan bersån och parken byggdes en trätrappa över diket.

 

Minnesanteckning från 1930-talet