En ny jordkällare, helt i betong, har byggts 1959 för förvaring av Volshemmets potatislager då den gamla källaren visade sig vara farlig. Den befinner sig söder om den bortre parkeringsplatsen i närheten av odlingsmarken öster om gården.

Byggnaden är med undantag för dörrarna och luftintagen helt intakt. Golvytan är ca 20m2.

Då Wohls Gård konceptet utvecklats till att omfatta ekologiska, närproducerade produkter kan jordkällaren med enkla medel omdisponeras till ett lagrings och försäljningställe för safter, cider, äppelmust och sylter i närheten av parkeringen.