Stående död gran

Den stående döda granen (nr. 117) har barkborre (Ips sp.) och barkbocksskador (Tetropium sp.). Barkbocken skadar bara granar.
Denna gran kommer småningom att falla omkull då klibbtickan och rottickan försvagar trädet.