Hällmarken

Hällmarkens sluttning bildar klippavsatser, där jord samlats så att skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och träjon (Dryopteris filix-mas) trivs i stora välvuxna bestånd. Även bergsglim (Silene rupestris) och kärrdunört (Epilobium palustre) hittas ställvis.

De unga, raka tallarna (Pinus sylvestris) nedanför hällmarken har börjat växa efter att korna och fåren inte längre betar här. De krokiga tallarna på hällmarken har däremot vuxit upp då betet pågick och är väldigt gamla.