Stor kullfallen gran

Stor kullfallen gran (Picea abies) med barkbocksskador och hackspettsgropar:
Den kullfalne granen är angripen av rottickan (Hetrobasidion sp.) och klibbtickan (Fomitopsis pinicola). Rottickan sprids genom luftburna sporer som infekterar granen, om den har färska skador på stammen eller rötterna. Rottickan gör att veden ruttnar och granen så småningom faller. Granbarkborren (Ips typographus) angriper sedan trädet och det dör.
Bakom granen finns ett fuktigt område med ett dike. Det finns en pärluggleholk i granen bakom.