Ladan

Ladan befinner sig i den natursköna ängskanten av ekskogen på områdets sydvästra kant. Området gränsar till det 1975 skapade naturskyddsområdet (YSA 011710/2201). Ladan är troligen byggd före krigen på 1930-talet av bräder med en präktig körbro mot kullen i ekskogen. Den ersatte en äldre lada som förekommer på en karta från 1847 och befann sig längre österut vid ängskanten.
Ladan planeras bli en del av beställningsrestaurangens program. Sommartid kunde i ladan arrangeras traditionella sommarfester med logdans och musikunderhållning. 
De säkerhetsdirektiv som gäller för dylika fester, kommer att utgöra verksamhetens praktiska gränser.