Inspektorsbostaden

Bostaden har troligen byggts i början av kommunens ägarperiod och var fram till 1928 som namnet säger bostad för gårdens inspektor. Då huvudbyggnadens användning förändrades 1928 flyttade den dåvarande inspektorn Lindfors till den renoverade karaktärs-byggnaden. Efter 1928 har byggnaden varit arbetarboställe och senare fungerat som en del av kommunens hyresbostäder (3 bostäder).

Inspektorsbostaden ingår i de byggnader som omfattas av det sk optionsavtalet dvs med förköpsrätt för stiftelsen. Den utgör en möjlighet för hantverkare eller andra med anknytning till Wohls Gård att bo nära verksamheten.