Huvudbyggnaden

Den ca 200 år gamla tvåvåningsbyggnaden har byggts om och till i olika repriser. Efter att ha varit oanvänd i 36 år togs den total-renoverad i bruk för en ny användning före julen 2012.

Byggnaden har återfått sin tidstypiska rumsdisposition men har kompletterats med ett modernt restaurangkök för 100 gäster och toaletter i båda våningarna. Övre våningen har gjorts tillgänglig för rörelsehandikappade med hjälp av en hiss och invalidramp vid ingången.

För att kunna förse byggnaden med nödvändig fastighets- och säkerhetsteknik har på den gamla bagarstugans plats byggt en servicebyggnad som inrymmer ventilation-, värme-, el-, alarm-, kommunikation- och sprinklersystem för hela huvudbyggnaden.

Huvudbyggnaden används som beställningsrestaurang för familje- och företagsfester i nedre våningen samt för olika typer av kultur-evenemang såsom konserter, utställningar och möten i övre våningen. Terassen och parken ingår i den miljö gästerna upplever då de deltar i fester och evenemang på Wohls Gård.

Källaren under huvudbyggnaden

Med ingång från huvudbyggnadens östra gavel, under lärkträds estraden (halvcirkeln) finns en mycket gammal stenkällare. Den består av två åtskilda kammare med stenvalv. Gråstenskällaren har troligen byggts samtidigt med en tidigare byggnad, som använt samma stengrund. Den andra källaren är murad med lera och rödtegel som tyder på att den är uppförd tillsammans med den nuvarande huvudbyggnaden i början av 1800-talet. Tegelkällaren har under 40 år skadats av fukt och köld varför en grundlig renovering behövs för den lång tid kan tas i bruk. Båda källarutrymmena har på 1980-talet gjutits in i ett betonghölje som gör att eventuella ras inte påverkar huset.

Den arkeologiska utredningen 2013 visade att källaren efter en grundlig renovering är intressant att varsamt inkludera i de utrymmen Wohls Gårds gäster får uppleva.