Gubbhusgrunden

Gubbhuset var en byggnad placerad symmetriskt mot det ursprungliga gumhuset väster om rondellen. Det gamla Gumhuset försvann i början av kommunens ägarperiod och ersattes av det nuvarande Gumhuset de första åren på 1900-talet. Gubbhuset användes efter 1928 som arbetarbostad på gården. Huset finns avbildat i museiverkets bildarkiv (6000_591.tif). Byggnaden revs i slutet av 1960-talet.

Sommaren 2014 upptäcktes en jordkällare placerad invid gubbhusgrunden. Källaren är murad av rödtegel och ingången fanns invid husets trappa. Ingången täcktes av en lucka som troligen murknat och orsakat ras som fyllt trapphuset. Hålet till källaren är temporärt täckt i väntan på en utgrävning och eventuell renovering.

Om huvudbyggnaden i framtiden behöver kompletteras med mindre gårdsbyggnader för övernattning eller inkvartering kunde gubbhusets grund utgöra en naturlig placering för denna byggnad.