Gödselstaden

Byggnaden ligger omedelbart bakom stenladugården och har varit förbunden med ladugården via en hängbana där gödselvagnen löpte mellan byggnaderna. Taket och dörrarna reparerades hösten 2014.

Gödselstaden ingår i de byggnader som omfattas av det sk optionsavtalet dvs med förköpsrätt för stiftelsen.
Byggnaden lämpar sig som kallager för byggnadsmaterial som behövs för fastighetsunderhållet på området