En mycket gammal stenkällare, eventuellt från 1700-talet, finns mitt i det område som vid HU:s arkeologiska kartläggning 2009 konstaterats vara Vols bys ursprungliga centrum med rötter tillbaka till stenåldern.

Källaren har uppenbarligen inte använts sedan 1950-talet och en renovering måste göras tillsammans med sakkunniga för att inte skada källaren ytterligare. Sommaren 2014 inleddes denna renovering men en åtgärd som skall skydda det välvda granittaket från att rasa. Alla träd som växte på och invid taket fälldes och stubbarna frästes bort. Över källartaket anlades en bädd av hästgödsel som under de närmaste 2-3 åren skall se till att samtliga rötter på källartaket förmultnar.

Då jordlagret förmultnat skall den organiska massan varsamt tas bort och en vattentätt betonitmatta appliceras över källartaket. Sedan kan ett lager jord och lämpliga växter klä in kullen på ett naturligt sätt utan att fukten skadar takvalvet.

Då taket är säkrat kan renoveringen av utrymmet ta vid. För tillfälle är golvet fyllt av 50 års samlat skräp och troligen en stor mängd jord.

Då källarens kritiska konstruktioner säkrats och renoverings-möjligheter klarlagts kan beslut fattas om hur byggnaden i framtiden skall användas.