Stenmagasinet

Stenmagasinet har ursprungligen varit ett sädesmagasin och är därför byggt med skydd mot gnagare och fåglar. Ytterskalet av granit har på insidan beklätts med rödtegel upp till ca 3 m och resten av rundstock. Golven nere var tidigare av plankor men ersattes vid renoveringen 2014 med det tegelgolv som troligen varit det ursprungliga.

I samband med renoveringen installerades belysning och golvvärme i byggnaden och alla väggar utom en rappades för att täcka sprickor i tegelväggarna. Trappor och räcken reparerades och byggnaden godkändes av myndigheterna för att kunna användas som en stämningsfull samlingsplats för upp till 45 personer.
Byggnadens ytterskal inklusive dörr, luckor och ljuslyktan på toppen renoverades redan 2013 och närområdet kring byggnaden har grundvatten- och regnvattendränerats.

Stenmagasinet som evenemangsutrymme

Vi hyr ut Stenmagasinet i samband med företagsevenemang och fester.