Stenladugården

Wohls Stall

Den gamla stenladugården (numera Wohls Stall) är en gråstensmurad byggnad med ca 400m² bottenplan. Nedre våningen har varit utrustat för mjölkproduktion med kallrum för mjölken och med isstack bakom vagnslidret. Gödseltransporten sköttes med en hängbana mellan ladugården och den intilliggande Gödselstaden.

Under tidens gång har mellanväggar murats och rivits i byggnaden beroende på hur den använts. Efter att mjölkproduktionen upphörde i mitten av 1970-talet togs byggnaden i användning som lager och reparationsverkstad för skolmöbler.

Wohls växer 2016-2020

Inför framtiden dryftades olika scenarier och hösten 2015 hölls ett idéseminarium kring olika utvecklingsmöjligheter.
År 2016 påbörjades planeringen för ett nytt evenemangsutrymme i Stenladugården, och som ett led i arbetet gjordes studiebesök bl.a. till herrgårdarna Sagadi och Palmse i Estland samt till Gullö Gård i Raseborg.

I november 2020 stod de mångsidiga utrymmena klara efter en omfattande renovering, där man strävat till att dels bevara gammalt, dels föra in nya inredningselement för att skapa ett modernt och inspirerande utrymme som skall kunna fungera både för familjefester och företagsevenemang – Wohls Stall.

Wohls Stall som evenemangsutrymme

Vi hyr ut Wohls Stall för företagsevenemang och fester för upp till 150 personer.