Smedjan

Byggnaden har troligen inte använts som smedja efter kriget. Då arrendatorn på 1960-talet köpte skördetröska till gården gjordes en stor dörr på östra gaveln så att tröskan kunde förvaras där.

Den murade eldstaden har restaurerats och är i användbart skick.