Karaktärshuset / Huvudbyggnaden

Den drygt 200 år gamla huvudbyggnaden i två våningar har byggts om och till i olika repriser. Efter att ha stått oanvänd i 36 år togs byggnaden efter en totalrenovering i bruk på nytt innan julen 2012.

Byggnaden har återfått sin tidstypiska rumsdisposition men har kompletterats med ett modernt restaurangkök samt toaletter i båda våningarna. Huset har tillgänglighetsanpassats med en ramp vid ingången samt hiss till övre våningen. För att kunna förse byggnaden med nödvändig fastighetsteknik byggdes på den gamla bagarstugans plats en ny servicebyggnad som inrymmer ventilations-, värme-, el- och sprinklersystem för hela huvudbyggnaden.

Källaren under huvudbyggnaden

Med ingång från huvudbyggnadens östra gavel, under den halvcirkelformade estraden i lärkträ finns en mycket gammal stenkällare som består av två åtskilda kammare med stenvalv. Gråstenskällaren har troligen byggts samtidigt med en tidigare byggnad, som använt samma stengrund. Den andra källaren är murad med lera och rödtegel som tyder på att den är uppförd tillsammans med den nuvarande huvudbyggnaden i början av 1800-talet. Tegelkällaren har under 40 år skadats av fukt och köld varför en grundlig renovering behövs innan den kan tas i bruk. Båda källarutrymmena har på 1980-talet gjutits in i ett betonghölje som gör att eventuella ras inte påverkar huset.
En arkeologisk utredning år 2013 visade att källaren efter en grundlig renovering är intressant att varsamt inkludera i de utrymmen Wohls Gårds gäster får uppleva.

Huvudbyggnaden används som beställningsrestaurang för familje- och företagsfester samt för olika typer av kulturevenemang såsom konserter, utställningar och möten. I övre våningen finns ett litet konferensrum samt en föreläsningssal. Terassen och parken ingår i den miljö gästerna upplever då de deltar i fester och evenemang på Wohls Gård.

Karaktärshuset som evenemangsutrymme

Vi hyr ut Karaktärshuset för företagsevenemang och fester.