Gödselstaden

Byggnaden ligger omedelbart bakom Stenladugården och har varit förbunden med ladugården via en hängbana där gödselvagnen löpte mellan byggnaderna.

Byggnaden (som har jordgolv) användes efter sitt ursprungliga syfte som kallt förrådsutrymme, men har i.o.m. renoveringen av Stenladugården iståndsatts för att vid behov kunna användas som (utomhus-)tilläggsutrymme i samband med evenemang i Wohls Stall.

Gödselstaden som evenemangsutrymme

Vi hyr begränsat ut Gödselstaden t.ex. som reservutrymme för vigslar som planeras i trädgården sommartid eller som utrymme för utomhusaktiviteter i anslutning till uthyrning av övriga utrymmen.