Bostadsbyggnaden

“Gumhuset” eller “Gumbo”

Byggnaden har uppförts i början av 1900-talet under kommunens ägarperiod som ersättning för det tidigare ”gumhuset” som fanns på samma sida men närmare huvudbyggnaden. Byggnaden användes, som namnet antyder, som bostad för kvinnliga patienter på den kommunala vårdanstalten som ersattes av Volshemmet 1928.
Efter 1928 användes huset som arbetarbostäder och efter 1970- talet som kommunala hyresbostäder.

De fyra lägenheterna i Bostadshuset hyrs i dag ut av Wohls Gård och utgör en möjlighet för hantverkare eller andra med anknytning till Wohls Gård att bo nära verksamheten. För tillfället är alla bostäder uthyrda.