Byggnaderna på Wohls Gård

På Wohls Gårds område (ca 7,3 ha) finns många värdefulla byggnader som alla har spelat sin roll i gårdens historia. Via länkarna nedan kan du bekanta dig närmare med de olika byggnadernas historia.

För mera information kring de olika utrymmenas lämplighet för evenemang, se “Utrymmen”.

Karaktärshuset – Huvudbyggnaden

Uppförd ca 1800.

Stenladugården (Wohls Stall)

Uppförd på 1930-talet.

Stenmagasinet

Uppfört i början av 1800-talet.

Vagnslidret

Uthus i anslutning till Stenladugården.

Bostadsbyggnaden eller “Gumhuset”

Uppfört i början av 1900-talet.

Gödselstaden

Uthus i anslutning till Stenladugården.

Smedjan

Den renoverade smedjan har en helt funktionsduglig eldstad.