”Gumhuset” eller “Gumbo”

Byggnaden har uppförts i början av kommunens ägarperiod som ersättning för det tidigare ”gumhuset” som fanns på samma sida men närmare huvudbyggnaden. Byggnaden användes, som namnet antyder, som bostad för kvinnliga patienter på den kommunala vårdanstalten som ersattes av Volshemmet 1928.
Efter 1928 användes huset som arbetarbostäder och efter 1970- talet som kommunala hyresbostäder (4 bostäder)

Bostadshuset används idag för uthyrning och utgör en möjlighet för hantverkare eller andra med anknytning till Wohls Gård att bo nära verksamheten.