Den lilla stockbodan som troligen varit en del av Gubbhusets uthus (lager eller vedbod) är i gott skick och är ett vackert inslag i parkmiljön längs uppfarten till huvudbyggnaden. Av bilder från 1930-talet ser man att bodan haft en tillbyggnad av bräder (troligen vedlider) som senare rivits bort.

Enligt hörsägen användes bodan tiden före 1928 som bårhus för avlidna patienter vid den kommunala anstalten. Under den sista tiden då gubbhuset fanns, användes bodan som hönshus.

Bodan har restaureras sommaren 2014 och försetts med pärttak i stället för det korrugerade plåttak som skyddat byggnaden de senaste 30 åren. Golvet av grova plankor har riktats och byggnaden elektrifierats. Det gamla utedasset på baksidan av bodan kommer att återuppbyggas enligt gamla mått.

Bodan används vid diverse evenemang på gården. 
Vid julmarknaden fungerar bodan som julgubbens postkontor.