Bastun som troligen byggdes i början av kommunens ägarperiod revs i slutet av 1960-talet. Den hade tjänat fram till 1950-talet som tvättstuga, ännu efter att vårdanläggningen byggdes 1928. Därtill fungerade byggnaden som bastu för patienterna och dem som arbetade på gården ända tills den revs. Bastugrunden är ca 7x9m och lagd av granitblock. Den bastu som finns utmärkt på lantmäterikartan från 1847 befann sig närmare stenbryggan vid strandremsans östra kant.

Stenbryggan har förfallit men kan skönjas i vattenbrynet. Den har varit ca 20 m lång baserat på ritningen från 1847.

I närheten  av den gamla bastun finns den vattenkälla som kommunens vattenverk använder för den lokala pumpstationen. Pumpstationen befinner sig ca 20 m från bastugrunden.

Med tanke på verksamheten på området skulle det vara naturligt att återskapa den bastuanläggning som tydligen funnits sedan mitten av 1850-talet med tillgång till den stenbrygga som ännu kan skönjas vid stranden. Bastubadande i samband med företagstillställningar är en tradition inom den finländska affärsvärlden. Beställningsrestaurangen upplever bristen av bastu som ett svårt handikap då man vill vara med i konkurrensen om de mest attraktiva tillställningarna.