Wohls Gård

Wohls Gård har anor från 1600-talet, en 200 år gammal huvudbyggnad och Kyrkslätts äldsta herrgårdpark. Idag är Wohls Gård en plats där människor möts och njuter av god mat i en lugn och kulturmättad miljö.

1600-talet – Wohls Gård bildas

Wohls gård ligger i en lummig omgivning vid västra stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Gården bildades i början av 1600-talet och ingick 1624 i den s.k. Överbydonationen, som förlänades till Ludvig Hintelman i Riga. Omkring 1670 köpte överjägmästare Erik Bure en stor del av Överbygodsen och bildade ett godskomplex med Wohls som huvudgård.

1700-1800 -talen – huvudbyggnaden i gustaviansk still byggs och formträdgården skapas

Den nuvarande huvudbyggnaden i gustaviansk stil härstammar från den tid regementsskrivare Christian Borgström innehade gården (1790-1824). En karta över Wohls visar att det redan 1847 fanns en formträdgård med raka gångar mellan huvudbyggnaden och stranden. Möjligen var det Borgström som lät anlägga trädgården. Efter regementsskrivare Borgström ägdes Wohls av hans dotter Anna Charlotta och hennes man assessor Johan Logren. Kyrkslätts kommun köpte gården 1892 av Logrens arvingar och använde den som kommunalhem.

1900-talet – Wohls i många roller

Wohls Gård fungerade om kommunalhem ända till 1929 då verksamheten flyttade till den nya byggnaden stod färdig på andra sidan Volsvägen. I februari 1918, då strider mellan röda och vita pågick på Sigurds i närheten, inrättades ett krigssjukhus i den gamla huvudbyggnaden på Wohls. Sjukhuset förestods av Teddy Biaudet, sedermera kommunalläkare i Kyrkslätt. Efter andra världskriget gavs på gården skolundervisning till barnen i närområdet. När skolan flyttat till nya utrymmen arrenderades gården ut, men från år 1977 stod huvudbyggnaden tom och övergiven i ca 30 år. 

Wohls Gård idag

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt fick 2008 köpa byggnaden och arrendera 5,6 ha av den kringliggande marken – 2016 gjordes ett tilläggsavtal och arrendeområdet utgör nu 7,3 ha. Stiftelsen grundade Wohls Gård Ab för att sköta renoveringen och den kommande verksamheten.
2011-2013 renoverades Karaktärshuset och Stenmagasinet från grunden och modern teknik installerades. Därefter har den omgivande parken inventerats och iståndsatts, även den med beaktande av den utformning som gården hade under 1800-talets första hälft. Naturvärden och en hållbar utveckling lägger grunden för skötselplanen och vi arbetar kontinuerligt med sakkunniga trädgårdsmästare och arborister. För oss är det viktigt att de närmare 300-åriga ekarna trivs här ännu länge.
För rekreationsbruk har Wohls Gård även en egen naturstig i den intilliggande skogen.

I november 2020 växte Wohls Gård när det nya fest- och konferensutrymmet Wohls Stall öppnades. Den totalrenoverade stenladugården från 1930-talet möjliggör nu även större företagsevenemang och familjefester – utrymme finns för upp till 150 personer.

Gårdens eget kulturprogram omfattar t.ex. konserter, författarkvällar och utställningar. Årligen återkommande evenemang är ex. hantverkardagen KORJAA & RENOVERA (torsdagen efter midsommar varje år) och Luciamarknaden som arrangeras en söndag nära Luciadagen.

Byggnaderna på Wohls Gård

Bekanta dig med bakgrunden till byggnaderna på vårt område.