Wohls Gård

Wohls Gård har anor från 1600-talet, en 200 år gammal huvudbyggnad och Kyrkslätts äldsta herrgårdpark.
Idag är det en plats där människor möts och njuter av god mat i en lugn och kulturmättad miljö.

Wohls gård ligger i en lummig omgivning vid västra stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Gården bildades i början av 1600-talet och ingick 1624 i den s.k. överbydonationen, som förlänades till Ludvig Hintelman i Riga. Omkring 1670 köpte överjägmästare Erik Bure en stor del av överbygodsen och bildade ett godskomplex med Wohls som huvudgård.

Den nuvarande huvudbyggnaden i gustaviansk stil härstammar från den tid regementsskrivare Christian Borgström innehade gården (1790-1824). En karta över Wohls visar att det redan 1847 fanns en formträdgård med raka gångar mellan huvudbyggnaden och stranden. Möjligen var det Borgström som lät anlägga trädgården. Efter regementsskrivare Borgström ägdes Wohls av hans dotter Anna Charlotta och hennes man assessor Johan Logren. Kyrkslätts kommun köpte gården 1892 av Logrens arvingar och använde den som kommunalhem. För kommunalhemmet uppfördes en ny byggnad som stod färdig 1929.

I februari 1918, då strider mellan röda och vita pågick på Sigurds i närheten, inrättades ett krigssjukhus i den gamla huvudbyggnaden på Wohls. Sjukhuset förestods av Teddy Biaudet, sedermera kommunalläkare i Kyrkslätt. Från mitten av 1970-talet stod huvudbyggnaden på Wohls tom och övergiven. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt fick 2008 köpa byggnaden och arrendera 5,6 ha av den kringliggande marken.

2011-2013 renoverades huvudbyggnaden och stenmagasinet från grunden och modern teknik installerades. Därefter har den omgivande parken inventerats och iståndssatts, även den med beaktande av den utformning som gården hade under 1800-talets första hälft.

Wohls Gård idag

Kom och upplev Wohls Gård. Ställ dig mitt i den vackert renoverade karaktärsbyggnaden. Se ut över formträdgården, äppelträdsallén, rosenplanteringar och de gamla ekarna, ner mot sjön Humaljärvi. Kan din fest eller firma få en vackrare inramning, där du och ditt sällskap är helt för er själva? Vi är övertygade om att ni ska trivas.

Festlokalen i karaktärshusets nedre våningen rymmer maximalt 70-75 sittande gäster och är bl.a. försett med ett modernt restaurangkök för den cateringfirma ni valt (av våra samarbetspartners). Övre våningen (hiss finns) står redo att fungera som mötesrum, föreläsningssal eller utställningsutrymme?

Gårdens eget kulturprogram omfattar t.ex. konserter, författarkvällar, sommarteater och utställningar. Ett par återkommande storevenemang är hantverkardagen KORJAA&RENOVERA torsdagen efter midsommar varje år och Luciamarknaden som arrangeras en söndag nära Luciadagen. 2019 arrangeras marknaden 14.12.

Dags för fest eller möten: Förfrågningar och reservationer via: varaukset@wohlsgard.fi eller 050 444 8595.