Wohls växer 2017-2020

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Wohls Gård Ab har 2016 arrenderat 1,7 ha mark och köpt sex byggnader som i tiderna hört till gården. Detta för att kunna utveckla och förstora verksamheten på gården och därmed dess attraktionskraft. Den viktigaste helheten är den grupp av ekonomibyggnader som finns vid Volsvägen, stenladugården, vagnslidret och gödselstaden. Därtill kommer inspektorshuset, som har två hyresgäster.

Under 2016-2017 bör verksamheten och behövliga renoveringar planeras, budgeteras och genomföras. Inför köpet har man inom förtroendemannaorganen dryftat olika scenarier för framtiden. Hösten 2015 hölls ett idéseminarium i samband med delegationsmötet, våren 2016 hölls ett arbetsgruppsmöte, gjordes ett besök till herrgårdar i Estland (Sagadi och Palmse)  och ett till Gullö Gård i Raseborg, där man byggt om en stenladugård till restaurang och konferensutrymme.