Wohls växer 2016-2020

Inför framtiden dryftades olika scenarier och hösten 2015 hölls ett idéseminarium kring olika utvecklingsmöjligheter.
För att kunna utveckla och förstora verksamheten på gården arrenderade Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Wohls Gård Ab år 2016 1,7 ha mark och köpte därtill sex byggnader som i tiderna hört till gården. Den viktigaste helheten är den grupp av ekonomibyggnader som finns vid Volsvägen: Stenladugården, Vagnslidret och Gödselstaden. Därtill kommer Inspektorshuset, som har två hyreslägenheter.

Under 2016 påbörjades planeringen av ett nytt evenemangsutrymme i Stenladugården och 2017 erhölls tillstånd för att påbörja genomförandet av projektet. Som ett led i arbetet gjordes studiebesök till herrgårdarna Sagadi och Palmse i Estland samt till Gullö Gård i Raseborg, där man byggt om en stenladugård till restaurang och konferensutrymme.

I november 2020 öppnades Wohls Stall, vårt nya fest- och evenemangsutrymme som möjliggör fester samt företags- och kulturevenemang för upp till 150 personer.

Bekanta dig med Wohls Stall och boka in ditt evenemang nu!