Wohls Gård Ab > Blog > Allmän > Våren 2021 på Wohls Gård

Våren 2021 på Wohls Gård

Nu när samhället småningom börjar öppnas upp efter koronapandemin är det allas vårt gemensamma ansvar att möjligast omsorgsfullt sträva till att förhindra spridningen av koronaviruset och ev. nya sjukdomsvågor.
Nedan några åtgärder Wohls Gård har vidtagit för att kunna erbjuda både gäster och personal en så säker omgivning som möjligt.

Sammankomster

Vi delar in sammankomster i våra utrymmen i två slag:

Slutna tillställningar

Wohls Gård är möjligt att boka för privata sammankomster (bröllop,
familjefester, minnesstunder o.dyl.) samt företagsmöten.
Alla som arrangerar privata sammankomster bör själva göra en riskbedömning kring antalet deltagare så att sammankomsten kan arrangeras tryggt och med iakttagande av tillräckliga säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Arrangören bör även påminna deltagarna om allmänna hygienrutiner.

Öppna tillställningar

Under hösten arrangeras publika tillställningar med beaktande av myndighetsdirektiv samt med begränsat publikantal för att kunna garantera säkerhetsvstånden.

Catering

Alla cateringföretag som erbjuder sina tjänster i våra utrymmen svarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt.
Mera information: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Städning

På Wohls Gård iakttas direktiven för effektiverade städrutiner.
Mera information: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Övrigt

På plats påminner vi även genom skyltning besökarna om vad som bör beaktas. När vi alla beaktar dessa, medverkar vi till att göra sammankomster så trygga som möjligt.

  • kom till Wohls Gård endast om du är frisk!
  • tvätta händerna noggrant och använd tillgängligt handdesinfektionsmedel
  • håll 2 m avstånd till andra
  • ingen handskakning
  • ifall du behöver nysa/hosta – använd engångsnäsduk, släng den i sopkorgen i toaletten och tvätta händerna.

Mera information:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-om-coronaviruset-till-medborgare#Skydda

Välkommen till Wohls Gård – tillsammans, på ett tryggt sätt!

Lämna ett svar