Stenmagasinet

Stenmagasinet på herrgårdsområdet är ett 200 år gammalt spannmålsmagasin i granit, där insidan är beklädd med rödtegel upp till ca 3 meters höjd. Stenmagasinet rymmer ca 40-45 personer.

Stenmagasinet lämpar sig väl för ex. dop, mindre vigslar eller mindre konserter.
mindre möten. Utrymmet har inte kök eller toalettutrymmen.

Teknik

Vid behov kan videoprojektor arrangeras i utrymmet.

Kapacitet

Teatersittning45