Vi välkomnar dig som ny medlem!

Medlemsavgiften är:

  • 15 € / enskild medlem
  • 25 € / för medlemmar på samma adress

Medlemsavgiften betalas in på Wohls Gårds Trädgårdsförening rf:s
konto  FI32 4055 0011 5809 05.

Uppge namn och adress på person som avgiften avser samt ”Medlemskap år 20xx”.

Eller så registrerar ni er som medlem via nedanstående formulär med fullständigt namn och adress så skickar vi ett inbetalningskort hem till dig. Enkelt och smidigt, eller hur?