Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen grundades 3.5.2013 för att ge intresserade personer möjlighet att bekanta sig med kulturträdgårdar och dess växter både i praktiken och via föredrag och studiebesök.

Verksamhet & öppna föreläsningar

Wohls Gårds Trädgårdsförenings (WGT) föredragsserie bjuder varje år på intressanta inblickar i odlingsfrågor. Föredragen hålls på Wohls Gård

Medlemskap och kontaktuppgifter

Medlemskap i föreningen innebär rikliga tillfällen att lära sig mera om kulturträdgårdar och -växter men ger också möjlighet att inom parkplanens ramar odla för eget behov.

Bilder

Se bilder från verksamheten.