Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen grundades 3.5.2013 för att ge intresserade personer möjlighet att bekanta sig med kulturträdgårdar och dess växter både i praktiken och via föredrag och studiebesök.

 

Föredrag och aktiviteter!

Wohls Gårds Trädgårdsförenings (WGT) föredragsserie som startade i januari 2014 fortsätter. Föredragen hålls på Wohls Gård

Verksamheten

Verksamheten under vinterhalvåret består av föredrag och diskussionstillfällen som utmynnar i planer för den kommande sommarens anläggningsarbeten. På sommaren finns möjlighet att delta i förverkligande av planerna eller skötseln av köksträdgården där krydd- och örtväxter odlas för gårdsrestaurangens behov.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen innebär rikliga tillfällen att lära sig mera om kulturträdgårdar och -växter men ger också möjlighet att inom parkplanens ramar odla för eget behov.

Bilder

Se bilder från verksamheten.