Wohls Gård Ab > Blog > Allmän > Sommaren 2020 på Wohls Gård

Sommaren 2020 på Wohls Gård

När samhället nu öppnats upp trots koronakrisen, ligger det i allas vårt ansvar att möjligast omsorgsfullt tillsammans bekämpa smittspridning och en ev. ny sjukdomsvåg.
Nedan några av de åtgärder Wohls Gård har vidtagit för att så säkert som möjligt för både gäster och personal kunna öppna upp verksamheten igen.

Sammankomster

Vi delar in sammankomster i våra utrymmen i två slag:

Slutna tillställningar

Wohls Gård är igen fr.o.m. 1.6. 2020 möjligt att boka för privata sammankomster (bröllop,
födelsedagsfester, minnesstunder o.dyl.) samt företagsmöten.

Alla som arrangerar privata sammankomster bör själva göra en riskbedömning kring antalet
deltagare så att sammankomsten kan arrangeras tryggt, ex. genom att iaktta tillräckligt avstånd
mellan deltagarna. Arrangören bör även påminna deltagarna om allmänna rutiner.

Öppna tillställningar

Sommarens offentliga evenemang på Wohls Gård har annullerats i år.

Sommarcafé

Cateringföretaget Miti Oy öppnar ett sommarcafé 2.6-9.8.2020 (i karaktärsbyggnaden ti-to och vid gamla smedjan fre-sö) kl 12-17.
Inomhus har vi begränsat antalet sittplatser och vid behov begränsar vi även antalet personer som vistas där för att garantera ett tryggt besök. Även i parken kring karaktärsbyggnaden finns gott om utrymme samt ytterligare sittplatser. Du kommer även att kunna beställa utan att gå in i byggnaden

I samband med caféets öppethållning i karaktärsbyggnaden (ti-to) finns även möjlighet att bekanta sig med Åbokonstnären Raimo Mattssons sommarutställning.

Catering

Alla cateringföretag som erbjuder sina tjänster i våra utrymmen svarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt. Mera information om detta hittar du t.ex. här:
https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Städning

På Wohls Gård iakttas direktiven för effektiverade städrutiner. Mera information om detta hittar du t.ex. här: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Övrigt

På plats påminner vi även genom skyltning besökarna om vad som bör beaktas:

Välkommen till Wohls Gård – tillsammans, på ett tryggt sätt!

Lämna ett svar