Julmenyutlottningen regler

Utlottningens arrangör

Wohls Gård Ab

Tävlingstid

4.-13.12.2020
Svar som inkommit utom tävlingstiden godkänns inte. Arrangören ansvarar inte för hinder att delta i tävlingen som beror på ev. tekniska orsaker.

Priser

Bland alla deltagare lottar vi ut två (2) Wohls Stalls julluncher 2020 för avhämtning (värde á 35 € / st).
Priset kan inte bytas mot pengar, eventuella kostnader för mottagandet av priset bärs av mottagarna. Vinnarna ansvarar själv för avhämtningen av priserna från Wohls Stall (Volsvägen 597, Kyrkslätt) under avhämtningstiden torsdagen den 17.12.2020 kl. 12-14.
Vinnarna kontaktas personligen per e-mail, ifall vinnarna in kan nås inom 24 timmar lottas nya vinnare ut.

Deltagande

Man kan delta i utlottningen genom att fylla i den elektroniska tävlingsblanketten på adressen www.wohlsgard.fi/julmenyutlottning
Tävlingen är öppen för alla naturliga personer som bor i Finland undantaget personer som arrangerar /deltar i arrangerandet av namntävlingen.

Publicering av vinnarnas namn, användning av kontaktuppgifterna samt ändringar i tävlingsreglerna

Wohls Gård Ab förbehåller sig rätten att utan särskilt tillstånd eller ersättning publicera namn och hemort på vinnarna i olika medier. Tävlingsdeltagarna ansvarar för att de kontaktuppgifter de angett på tävlingsformuläret är korrekta.

Deltagarnas namn och kontaktuppgifter används endast för kommunikation i samband med tävlingen och överlåts inte vidare. Endast mailadresserna till de deltagare som kryssat i rutan ”Jag vill beställa Wohls Gårds nyhetsbrev” på tävlingsformuläret kommer att sparas i Wohls Gård Ab:s kontaktregister.

Wohls Gård Ab förbehåller sig rätten till ev. ändringar samt till att ändra reglerna för utlottningen.