Wohls Gård Ab > Articles by: Thomas Junell

Hösten 2020 på Wohls Gård

Nu när samhället lever i ett exceptionellt läge är det allas vårt gemensamma ansvar att möjligast omsorgsfullt sträva till att förhindra spridningen av koronaviruset och en ev. ny sjukdomsvåg.
Nedan några åtgärder Wohls Gård har vidtagit för att kunna erbjuda både gäster och personal en så säker omgivning som möjligt.

Sammankomster

Vi delar in sammankomster i våra utrymmen i två slag:

Slutna tillställningar

Wohls Gård är möjligt att boka för privata sammankomster (bröllop,
familjefester, minnesstunder o.dyl.) samt företagsmöten.
Alla som arrangerar privata sammankomster bör själva göra en riskbedömning kring antalet deltagare så att sammankomsten kan arrangeras tryggt och med iakttagande av tillräckliga säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Arrangören bör även påminna deltagarna om allmänna hygienrutiner.

Öppna tillställningar

Under hösten arrangeras publika tillställningar med beaktande av myndighetsdirektiv samt med begränsat publikantal för att kunna garantera säkerhetsvstånden.

Catering

Alla cateringföretag som erbjuder sina tjänster i våra utrymmen svarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt.
Mera information: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Städning

På Wohls Gård iakttas direktiven för effektiverade städrutiner.
Mera information: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Övrigt

På plats påminner vi även genom skyltning besökarna om vad som bör beaktas. När vi alla beaktar dessa, medverkar vi till att göra sammankomster så trygga som möjligt.

  • kom till Wohls Gård endast om du är frisk!
  • tvätta händerna noggrant och använd tillgängligt handdesinfektionsmedel
  • håll 1,5 m avstånd till andra
  • ingen handskakning
  • ifall du behöver nysa/hosta – använd engångsnäsduk, släng den i sopkorgen i toaletten och tvätta händerna.

Mera information:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/anvisningar-om-coronaviruset-till-medborgare#Skydda

Välkommen till Wohls Gård – tillsammans, på ett tryggt sätt!

Prenumerera på Wohls Gårds nyhetsbrev

Med denna blankett kan du prenumerera på Wohls Gårds nyhetsbrev, som publiceras 4-8 gånger/år.

I nyhetsbrevet berättar vi senaste nytt från Wohls Gård samt om evenemang som arrangeras på gården.

De enda obligatoriska uppgifterna är din e-postadress och vilket språk du önskar läsa nyhetsbrevet på.

Vi är dock glada ifall du vill berätta lite mera om dig själv som bakgrund, detta väljer du dock själv.

Beställ vårt nyhetsbrev

* obligatorisk uppgift
/ ( dd / mm )
Nyhetsbrevets språk*
Jag är intresserad av
Jag representerar

Se tidigare publicerade nyhetsbrev:

Wohls Gårds nyhetsbrev 1/2020

100 dagar tills Wohls Gårds nya utrymmen är färdiga

Idag är 100 dagar tills Wohls Gårds nya utrymmen i den gamla stenladugården blir färdiga.

I takt med att arbetena fortskrider stiger spänningen: hur kommer de nya utrymmena att se ut när de är färdiga? Genom skissbilderna har vi fått en försmak på vad som komma skall, men vi ser naturligtvis otåligt fram emot att få presentera slutresultatet såväl på bild som på plats.

Här på Wohls Gårds webbplats kommer vi att följa med de sista faserna av byggarbetet under hösten och även visa bilder på hur lokalerna småningom får sin slutliga form.

Följ oss på resan  och prenumerera också på vårt nyhetsbrev, där vi fr.o.m. hösten kommer att berätta om senaste nytt från Wohls Gård 4-8 gånger per år.

Kom också ihåg att delta i namntävlingen för de nya utrymmena – tid att delta fram till 31.8.2020! 

Gör utrymmesförfrågan

Med nedanstående blankett gör du snabbt en utrymmesförfrågan för ditt evenemang.

* = obligatoriska fält

Konstnären bakom sommarens konstutställning: Raimo Mattssson

RAIMO MATTSSON (1965-) är hemma från Eckerö på Åland. Han bor i Åbo (Finland) där han verkar som bildkonstnär och lärare.

Mattssons målningar har ofta beskrivits med termer som ”mystik” och jämförts med ”diktens stillsamma tilltal”. Ur målningarna stiger ofta ett lugnande, inre ljus.

Konstnären säger själv: ”Att leva är att våga ta steget ut, att stiga ur båten och tro på att vattnet bär. Det är ögonblick av beslut och mod. Det är ögonblick som gör det obekanta bekant, gör en främling till vän och som gör en fånge fri. I min konst vill jag fånga dessa ögonblick.”

Utställningen öppen i karaktärshuset 3.6.-6.8.2020 enligt sommarcaféets öppettider, ti-to kl. 12-17.

Sommaren 2020 på Wohls Gård

När samhället nu öppnats upp trots koronakrisen, ligger det i allas vårt ansvar att möjligast omsorgsfullt tillsammans bekämpa smittspridning och en ev. ny sjukdomsvåg.
Nedan några av de åtgärder Wohls Gård har vidtagit för att så säkert som möjligt för både gäster och personal kunna öppna upp verksamheten igen.

Sammankomster

Vi delar in sammankomster i våra utrymmen i två slag:

Slutna tillställningar

Wohls Gård är igen fr.o.m. 1.6. 2020 möjligt att boka för privata sammankomster (bröllop,
födelsedagsfester, minnesstunder o.dyl.) samt företagsmöten.

Alla som arrangerar privata sammankomster bör själva göra en riskbedömning kring antalet
deltagare så att sammankomsten kan arrangeras tryggt, ex. genom att iaktta tillräckligt avstånd
mellan deltagarna. Arrangören bör även påminna deltagarna om allmänna rutiner.

Öppna tillställningar

Sommarens offentliga evenemang på Wohls Gård har annullerats i år.

Sommarcafé

Cateringföretaget Miti Oy öppnar ett sommarcafé 2.6-9.8.2020 (i karaktärsbyggnaden ti-to och vid gamla smedjan fre-sö) kl 12-17.
Inomhus har vi begränsat antalet sittplatser och vid behov begränsar vi även antalet personer som vistas där för att garantera ett tryggt besök. Även i parken kring karaktärsbyggnaden finns gott om utrymme samt ytterligare sittplatser. Du kommer även att kunna beställa utan att gå in i byggnaden

I samband med caféets öppethållning i karaktärsbyggnaden (ti-to) finns även möjlighet att bekanta sig med Åbokonstnären Raimo Mattssons sommarutställning.

Catering

Alla cateringföretag som erbjuder sina tjänster i våra utrymmen svarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt. Mera information om detta hittar du t.ex. här:
https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Städning

På Wohls Gård iakttas direktiven för effektiverade städrutiner. Mera information om detta hittar du t.ex. här: https://www.ttl.fi/sv/anvisningar-for-servicebranschen-for-att-forebygga-covid-19-smittor/

Övrigt

På plats påminner vi även genom skyltning besökarna om vad som bör beaktas:

Välkommen till Wohls Gård – tillsammans, på ett tryggt sätt!