Wohls Gård

Wohls Gård har anor från 1600-talet, en 200 år gammal huvudbyggnad och Kyrkslätts äldsta herrgårdpark.
Idag är det en plats där människor möts och njuter av god mat i en lugn och kulturmättad miljö.

 

Tillställningar, man kommer ihåg!

Ordna en lyckad fest, ett ledningsgruppsmöte eller rekreationsdag på Wohls Gård

Kultur & evenemang

Gårdens kulturprogram omfattar t.ex. konserter, författarkvällar, sommarteater och utställningar.

 Parken & Projekten

Fram till 1977 bedrevs vid gården ett omfattande jordbruk med stor kreatursbesättning och flera hundra hektar odlad mark. Efter kommunens övertagande av gården 1892 sköttes jordbruket av en inspektor eller efter 1945 av en arrendator.

Historia

Den ca 200 år gamla tvåvåningsbyggnaden har byggts om och till i olika repriser. Efter att ha varit oanvänd i 36 år togs den total-renoverad i bruk för en ny användning före julen 2012.