Wohls gård ligger i en lummig omgivning vid västra stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Gården bildades i början av 1600-talet och ingick 1624 i den s.k. överbydonationen, som förlänades till Ludvig Hintelman i Riga. Omkring 1670 köpte överjägmästare Erik Bure en stor del av överbygodsen och bildade ett godskomplex med Wohls som huvudgård.

Den nuvarande huvudbyggnaden i gustaviansk stil härstammar från den tid regementsskrivare Christian Borgström innehade gården (1790-1824). En karta över Wohls visar att det redan 1847 fanns en formträdgård med raka gångar mellan huvudbyggnaden och stranden. Möjligen var det Borgström som lät anlägga trädgården. Efter regementsskrivare Borgström ägdes Wohls av hans dotter Anna Charlotta och hennes man assessor Johan Logren. Kyrkslätts kommun köpte gården 1892 av Logrens arvingar och använde den som kommunalhem. För kommunalhemmet uppfördes en ny byggnad som stod färdig 1929.

I februari 1918, då strider mellan röda och vita pågick på Sigurds i närheten, inrättades ett krigssjukhus i den gamla huvudbyggnaden på Wohls. Sjukhuset förestods av Teddy Biaudet, sedermera kommunalläkare i Kyrkslätt. Från mitten av 1970-talet stod huvudbyggnaden på Wohls tom och övergiven. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt fick 2008 köpa byggnaden och arrendera 5,6 ha av den kringliggande marken.

2011-2012 renoverades byggnaden från grunden och modern teknik installerades. Därefter har den omgivande parken inventerats och iståndssatts, även den med beaktande av den utformning som gården hade under 1800-talets första hälft.

Wohls Gård idag

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt

Sparbanksstiftelsens målsättning med hela projektet Wohls Gård, är att på ett lokalt plan, med lokala värden och en riklig historia, kunna erbjuda en stilig och smakfull mötesplats med god mat, där skratt och glas kan klinga i ett sorl av prat och susande träd.

Gårdens nya liv börjar då den, som Wohls Gård Ab, igen tas i bruk i december 2012. Karaktärshuset är helt renoverat, och bl.a. försett med ett modernt restaurangkök. Festlokalen i nedre våningen rymmer drygt 70 gäster. Övre våningen står redo att fungera som utställningslokal, seminarieutrymme eller varför inte som en mindre festlokal.

Gårdens kulturprogram omfattar t.ex. konserter, författarkvällar, sommarteater och utställningar. Ett par återkommande storevenemang är hantverkardagen KORJAA&RENOVERA torsdagen efter midsommar varje år och Luciamarknaden som arrangeras en söndag nära Luciadagen. 2017 arrangeras marknaden 10.12.

Området utvecklas hela tidenm och under de senaste åren har formträdgården vidareutvecklats, likaså örtagården och strandregionen. Hösten 2017 planterades de första rosorna i det som ska bli Wohls Rosarie. Första skedet omfattar dryga 200 rosor (45 olika) och området finns nedanför karaktärshuset på sjösidan.

Restaurangtjänster och möten: Förfrågningar och reservationer sköts av Markku Häiväläinen varaukset@wohlsgard.fi
eller tfn 010 420 1519. Vi hoppas att Kyrkslättborna och hela regionen, föreningar och övriga organisationer hittar Wohls Gård för att träffas här t.ex. i form av möten, utställningar, konserter och bröllops- och familjefester.