Trädgårdsföreningens föreläsningsserier fortsätter igen under vårterminen med tre föreläsningar

Söndag 27.1  kl. 14
Föreläser Timo Saarimaa om planerade rhododendronplanteringar på Wohls Gård

Söndag 3.3. kl 14
Föreläser Anneli Kankere om biodling och pollineringens betydelse

Söndag 7.4. kl 14
Föreläser Inger Kullberg under rubriken ”Den nordiska rosenbänken på Wohls Gård”

Föreläsningarna som är öppna för alla börjar kl. 14 och räcker ca 2 timmar med kaffepaus.
Timo Saarimaas och Inger Kullberg föreläser på svenska medan Anneli Kankares föredrag sker på finska.

Plats: Wohls Gård, Volsvägen 605 B, 02400 Kyrkslätt

”Hjärtligt välkomna!”

Trädgårdsföreningens aktiviteter fortsätter ochså igen under vårterminen

Lördagen 23.3.  kl. 11-15
Videflätningskursen, hålls i stallet. Mer detaljer följer.

 

Link till Bli medlem